Ylijohtaja vieraili Pellossa

ti 30. heinäkuuta 2019 18.44.00

ARA:n (Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus) ylijohtaja Hannu Rossilahti kävi vierailulla Pellossa tiistaina. Hän tutustui mm.Ruotsin Pellossa sijaitsevaan ikäihmisten asumisyksikön toimintaan, jota hänelle esitteli keskuksen puuhamies Allan
Rossilahti oli kiinnostunut myös Pellon kunnan asuntokiinteistöjen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Hänen mukaansa mikäli vanhat aravavuokra-asunnot ovat  huonossa kunnossa, sijaitsevat kysyntään nähden väärässä paikassa, ovat huoneistojakaumaltaan liian suuria eivätkä sovellu ikääntyvän väestön käyttöön, ei niiden pidä antaa vaarantaa kunnallisen asunto-osakeyhtiön taloutta, vaan tehtävä rohkeitakin päätöksiä. Tällaisia päätöksiä on helpotettu muuttamalla aravarajoituslakia siten, että jos talo puretaan ja talolle on myönnetty  purkulupa tai vapautettu rajoituksista, niin Valtiokonttori voi päättää lainansaajan hakemuksesta, että jäljellä olevasta valtion asuntolainasta tai aravalainasta enintään 70 prosenttia jää valtion vastuulle . Loppuosan lainasta lainansaaja on velvollinen maksamaan takaisin valtiolle. Erityisestä syystä Valtiokonttori voi vahvistaa lainan loppuosalle lyhennyssuunnitelman ja hyväksyä tarvittaessa saatavalle vakuuden.

Purkuakordin myöntämisen edellytyksenä on, että purkamiseen johtaneet syyt ovat aiheuttaneet lainansaajalle taloudellisia vaikeuksia tai niiden uhan ja akordi on tarpeen lainansaajan talouden tervehdyttämiseksi tai taloudellisten vaikeuksien ennalta ehkäisemiseksi.

Ylijohtaja Rossilahdelle luovutettiin muistoksi Pellon vierailusta Osmo Pekosen Maupertuis-kirja sekä Lankomiesten uunituore CD-tallenne

Jaa eteenpäin: