Pellon tilinpäätös alijäämäinen, mutta kuitenkin odotettua parempi.

ma 25. maaliskuuta 2019 17.46.00

Pellon kunnanhallitus käsitteli vuoden 2018 tilinpäätöstä kokouksessaan, ja totesi, että vaikka tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi, toteutui se huomattavasti arvioitua parempana. Talousarvion mukaan odotettavissa oli n. 930 000 alijäämää, mutta toteuma muodostui lopulta n. 0,5 milj € alijäämäiseksi. Koko kuntakonsernin talous toteutui hieman paremmin. Alijäämää koko konsernissa muodostui 0,42milj. euroa. Uutta velkaa ei vuoden aikana otettu ja lainoja lyhennettiin 0,7 milj. euroa. Tilinpäätöksen jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää n. 1 milj. euroa.

Verotulot toteutuivat 0,3 milj euroa pienempinä ja valtionosuudet alenivat 0,1 milj euroa. Kunnalle muodostui ennakoimattomia kustannuksia vuoden aikana n. 0,2 mlj. €. 

"Kunnanjohtaja Eero Ylitalon mielestä talouden puskuriksi kertynyt ylijäämä on aivan liian pieni, ja siksi on äärettömän tärkeää, että tulevat vuodet muodostuvat taloudellisesti ylijäämäisiksi. Vähän harmittaa, että mikäli verot ja vos:it olisivat toteutuneet ennakoidusti, ja sen lisäksi olisimme onnistuneet välttämään sopimusoikeudelliset kiistat, käsittelisimme nyt ylijäämäistä tilinpäätöstä, pohtii Ylitalo.

Toiminnallisesti Pellon kunta panosti vuoden aikana viestintään, avoimuuteen ja yhteistyöhakuisuuteen. Viestintää on parannettu sekä ulkoisesti että sisäisesti. Avoimuutta on kehitetty mm. lukuisilla kuntalaistapaamisilla ja tapahtumilla. Yhteistyökuvioita on rakennettu erityisesti paikalliseen yrityskenttään, naapurikuntiin ja tapaamisia on järjestetty myös länsinaapurin lähikuntiin. 

Jaa eteenpäin: