Valokuituyhteys kiinnostaa Nivanpäässä

to 11. heinäkuuta 2019 10.22.00

Nopeat tietoliikenneyhteydet kiinnostavat Nivanpään asukkaita. Kunnanvirastolla keskiviikkona järjestettyyn tilaisuuteen saapui kymmenkunta asiasta kiinnostunutta asukasta. Kuitua kyliin-hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen esitteli kyläverkkohankkeen askelmerkkejä ja rahoituskuvioita. 

Kyseisessä hankkeessa tukiprosentti on jopa 70 % ja se yhdistettynä asukkaiden omaan talkootyöhön, tarjoaa tällainen hanke toteutuessaan ylivoimaisesti edullisimman vaihtoehdon saada nopeat, jopa 100 mb yhteydet talouksiin. Maksimissaan tuollainen liittymä tulee maksamaan 1500 €/talous, mutta Alatörmäsen mukaan aktiivinen talkoilu pudottaa kustannukset 1000 euron pintaan ja jopa sen alle. Myös liittyjien määrä vaikuttaa liittymän hintaan. Mitä useampi liittyjä, sitä edullisempi yksikköhinta.

Alatörmäsen mukaan puheet siitä, että 5G ratkaisisi yhteysongelmat eivät ole perusteltuja, sillä kaikki mobiiliverkot tarvitsevat toimiakseen nimenomaan valokuitua.

Paikalla olleet nivanpääläiset innostuivat asiasta ja päättivät aktivoitua osuuskunnaksi, jonka tehtävänä on viedä hanketta eteenpäin syksyn aikana. Hankehakemuksen jättöaika on lokakuun loppu, joten aikaikkuna ei ole iso. Alatörmäsen mukaan se on kuitenkin riittävä.

Hanke käynnistetään Nivanpään asukkaille suunnatulla kiinnostuskartoituksella ja mikäli osoittautuu, että n. 50 % asukkaista osoittaa myönteisen tahdonilmaisun hankkeelle, hankehakemus tullaan työstämään ja jättämään ELY-keskukselle. 

Perustettava osuuskunta tulee osoittamaan kunnanhallitukselle suunnittelukustannusten rahoituspyynnön, jonka arvo on 10 000€. Mikäli hanke saa rahoituksen, on kyseinen kustannus tukikelpoinen ja osuuskunta maksaa summan takaisin kunnalle. ELY-keskus edellyttää myös, että kunnassa tehdää päätös hankkeen "siltarahoituksesta" sen toteutumisen varmistamiseksi. 

Jaa eteenpäin: