Pellon valtuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja uuden hallintosäännön

ke 12. kesäkuuta 2019 10.10.00

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Pellon kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilikausi jäi 522 000 euroa alijäämäiseksi, mutta alijäämää onnistuttiin pienentämään alun perin talousarviossa suunnitellusta 930 000 euron alijäämästä. Talousarvio avattiin uudelleen säästötoimia varten vuoden 2018 alussa ja supistettu talousarvio ennakoi 750 000 euron alijäämää, mistä siis onnistuttiin vielä säästämään reilu 200 000 euroa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä Pellon kunnan henkilöstökertomus vuodelta 2018 hyväksyttiin valtuustossa.

Hallintosääntöuudistuksessa sivistyspalvelut siirtyvät elinvoimapalveluihin

Valtuusto hyväksyi Pellon kunnan uuden hallintosäännön siten, että se astuu voimaan 1.8.2019 alkaen. Valtuustossa äänestettiin henkilöstön rekrytointiin liittyen siitä, pitäisikö vakituisen henkilöstön valitseminen jatkossa olla ainoastaan lautakuntien tehtävä, mutta äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli pohjaesitys, jossa johtavia viranhaltijoita lukuun ottamatta vakituinen henkilöstö valitaan virkamiestyönä. Valtuustossa esitetyn toivomusponnen mukaisesti vakituisen henkilöstön rekrytointeihin ja haastatteluihin kutsutaan jatkossa mukaan lautakunnan edustaja.

Merkittävin muutos hallintosäännössä on sivistyspalveluiden siirtyminen hyvinvointipalveluista elinvoimapalveluiden alaisuuteen. Uutena tehtävänä kuntaan avattiin sivistysjohtajan virka, ja sivistysjohtajan rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Vasemmiston valtuustoryhmä esitti toivomusponnen, jonka mukaisesti sivistystoimen johtamisjärjestelyitä tarkasteltaisiin uudelleen vuoden 2020 keväällä.

Uuteen hallintosääntöön on yhdistetty yksiin kansiin kunnan johtosäännöt: valtuuston työjärjestys, palkkio- ja matkustussääntö, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje sekä tarkastussääntö.

Jatkossa valaleissa kaksi äänestysaluetta

Valtuusto päätti, että jatkossa Pellon kunnassa on vaaleissa kaksi äänestysaluetta, entisen viiden äänestysalueen sijaan. Ennakkoäänestystä tarjotaan entistä enemmän, joten äänestysmahdollisuuksia on tulevissa vaaleissa nykyistäkin paremmin saatavilla. Muutos astuu voimaan 1.1.2020 alkaen toimitettavissa vaaleissa.

Henkilövalintoja

Valtuusto myönsi eron Tuure Piittiselle hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Hannele Juuson.

Kokous nähtävillä netissä

Linkki: Kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessaan

Linkki: Kokouksen videotallenne kokonaisuudessaan

Jaa eteenpäin: