Pellon avoimet virat herättivät kiinnostusta.

to 31. tammikuuta 2019 16.47.00

Torstaina 31.1. klo 16.00 päättyneessä haussa Pello kunnan elinvoimajohtajaksi jätettiin 17 kappaletta. Viran kelpoisuusehdot olivat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvät johtamis- ja vuorovaikutustaidot, perehtyneisyys elinkeinoelämään ja koulutusalaan sekä kunnalliseen taloushallintaan. Eduksi katsotaan hankemaailman tuntemus ja kokemus esimiesasemassa toimimisesta. Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja englannin kielen hallinta suomen kielen lisäksi. Toivomme, että olet myös innovatiivinen ja motivoitunut.

Valinnasta päättää kunnanvaltuusto. Virkasuhde alkaa 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan ja virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijoiden haastatteluryhmän muodostaa puheenjohtajajaosto täydennettynä kunnanjohtajalla ja henkilöstökoordinaattorilla.
Elinvoimajohtajan virkaa määräajassa hakivat seuraavat henkilöt.
 
Aaltonen Jari, MBA, FM
Alaoja Päivi, DI
Glad Ismo, FM
Hanelius Irja, ekonomi, KTM
Ihanus Mirja, tradenomi, YAMK
Koivuranta Janne, MBA
Koljonen Veikko, KTM
Korhonen Kai, KTM
Kulluvaara Anniina, liikunnanohjaaja
Laakso Olli-Pekka, MBA
Lakkala Olavi, KTM
Leppäjärvi Jani, Insinööri, YAMK
Mathlein Tuomas, FM
Paasivirta Katja, YTK
Petäjäniemi Sofia, YTM
Pietiläinen Jorma, DI
Tuomaala Magnus, OTM
 
Henkilöstökoordinaattorin viransijaisuutta haki määräaikaan mennessä yhdeksän henkilöä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva, ylempikorkeakoulututkinto (YTM, HTM, OTM, KTM, KM) ja hakijalta edellytetään
yhteistyökykytaitoja, oma-aloitteisuutta ja aktiivista työn kehittämisenotetta. Tuntemus kunnalliselta alalta sekä kunnallisista työehtosopimuksista lasketaan eduksi.
Henkilöstökoordinaattorin tehtäviin kuuluu muu muassa Pellon kuntakonsernin henkilöstöasiat, henkilöstön osaamis-, hyvinvointi- ja kehittämistehtävät, rekrytoinnit, kt-yhteyshenkilönä toimiminen, työsuojelupäällikkyys sekä elinvoimalautakunnan sihteeriys ja esittelijän sijaisena toimiminen.

Seuraavat henkilöt jättivät hakemuksensa määräajassa:

Glad Ismo, FM
Havela Irja, YO-merkonomi
Jalava Tarja, sosionomi
Muinonen Emmaleena, KM
Mustajärvi Hanna, KM, FT
Niskala Jarno, YTM
Paavonaho Anne, HTM
Röytiö Mari, TTM
Toivanen Janne, KTM

Jaa eteenpäin: