Pello tehostaa testausta ja kontaktoi riskiryhmää.

ma 4. toukokuuta 2020 12.40.00

 

Pellon kunnassa koronatilanne on edelleen rauhallinen. Epidemia ei vielä ole saapunut Pellon kuntaan. Kuntalaiset ovat suhtautuneet esimerkillisen kuuliaisesti ja vakavasti liikkumisen rajoituksiin, mikä on auttanut olennaisesti siihen, että tartuntojen leviäminen on hidastunut. Jatkossa on kuitenkin entistä tärkeämpää noudattaa annettuja määräyksiä ja rajoituksia.

 

Pellon lähialueilla tartuntojen määrä on kasvanut kuitenkin merkittävästi, ja siksi Pellossa on päätetty tehostaa koronatestaamista entisestään. Ensisijaisesti testit kohdennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön ja tarvittaessa myös hoito ja hoivapalvelun piirissä oleviin kuntalaisiin. Myös yleistä testien saatavuutta parannetaan.

Pellossa vapaaehtoiset kuntalaiset ovat myös aktivoituneet kauppa-asioinnin ohella ilmoittautumaan kunnan koordinoimaan "soittorinkiin", jossa viikottain ollaan puhelimitse yhteydessä riskiryhmään kuuluviin kuntalaisiin. Kyseinen palvelu on otettu erinomaisen myönteisenä vastaan, ja sitä tullaan jatkamaan siihen asti kun kyseisen ryhmän rajoitussuositukset ovat voimassa. 

 

Jaa eteenpäin: