Pello myy virastotalon ja hankki lisämaata koulukeskuksesta.

ti 24. syyskuuta 2019 07.09.00

ellon kunnan kunnanhallitus päätti kokouksessaan yksimielisesti esittää viikon päästä kokoontuvalle kunnanvaltuustolle, että se tekee myyntipäätöksen Museotiellä sijaitsevasta virastotalosta. Kiinteistö oli kevään ja kesän aikana myynnissä nettihuutokaupassa. Siitä  jätettiin yksi 2000 euron tarjous, jonka kunnanhallitus nyt esittää hyväksyttäväksi. Ostaja on eteläsuomalainen mieshenkilö, joka ei tässä vaiheessa halua nimeään julkisuuteen. Perusteena hankinnalleen hän on kertonut Pellon maantieteellisen sijainnin ja myönteiset näkymät eri elinkeinoaloilla.

Kunnanhallitus päätti esittää myös valtuustolle lisämaan hankkimista maanvaihdolla koulukeskuksen läheistyydestä. Maa-alue palvelisi koululaisten ulkoilun ja liikunnan lisäksi myös alueella järjestettäviä tapahtumia, kuten esim. Rohki-hallin konsertteja, mahdollista maaseutunäyttelyä jne. Vaihtokaupassa kunta luovuttaa Mustimaassa olevan metsäpalstan, mikäli valtuusto hyväksyy esityksen. Myös tämä esitys oli yksimielinen.

Pellon kunta lähtee 14 muun kunnan kanssa Lapin liiton hallinnoimaan kansainvälistymishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lappilaisten yritysten kansainvälisyyden vahvistaminen. Erityisesti panostetaan tiedon lisäämiseen ja markkinoinnin kehittämiseen. Hanke on 2 vuotinen, ja kunnan maksuosuus siinä on n. 1500 euroa/vuosi,

Kunnanhallitus päätti myös, että Pellon kunta lähtee mukaan hakemukseen, jolla valtiovarainministeriöltä haetaan rahoitusta hallintotoimien digitalisointiin ja toimintojen kehittämiseen. Myös tässä hankeessa on useita Lapin kuntia mukana, ja yhtenä tavoitteena onkin toimintojen harmonisointi ja käytänteiden yhtenäistäminen mm. henkilöstö ja taloushallinnoissa.

Ajankohtaisissa asioissa kunnanhallitusta informoitiin tiistaina 1.10.2019 Puolangalle suuntautuvasta tutustumismatkasta, jonka aikana saadaan tietoa Puolangan kunnan ja Suomen Terveystalo Oy:n välisestä yhteistyöstä, joka on ollut voimassa jo usemman vuoden ajan. Puolangalla on tehty sopimupohjaisesti koko SOTE-n ulkoistus Terveystalolle sen jälkeen kun Puolangan kunta irrottautui Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä ja jättäytyi sen osajäseneksi.

Kunnanhallitusta informoitiin myös viikolla 43 (21.10 tai 22.10) järjestettävästä tutustumismatkasta Muonioon. Muoniossa ja Enontekiöllähän Lapin Sairaanhoitopiiri vastaa perusterveydenhuollosta.

Kunnanhallitus kävi myös arviointikeskustelun edellisellä viikolla Helsinkiin suuntautuneesta opinto/edunvalvontamatkan annista. Kaikki matkalle osallistuneet olivat erittäin tyytyväisiä sen antiin ja vahva näkemys ilmeni myös siitä, että vastaavanlaiset matkat ovat tarpeellisia niin tiedonhankinnan, edunvalvonnan kuin myös toimielimen työilmapiirin näkökulmasta. 

Kunnanvaltuusto kokoontuu maanantaina 30.9. Valtuuston kokous striimataan myös nettiin. 

Jaa eteenpäin: