Kiinnostaako henkilöstökoordinaattorin viransijaisuus.

03.01.2019

Hae sieki meile henkilöstökoordinaattorin viransijaiseksi! Viran sijaisuus kestää 6.3.2019-18.1.2020 välisen ajan. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva, ylempi korkeakoulututkinto (YTM, HTM, OTM, KTM, KM) ja hakijalta edellytetään yhteistyökykytaitoja, oma-aloitteisuutta ja aktiivista työn kehi...

Pello hakee elinvoimajohtajaa vakituiseen virkasuhteeseen.

03.01.2019

Tule Pelhoon elinvoimajohtajaksi! Jos täytät kelpoisuusehdot soveltuvasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta, hyvistä johtamis- ja vuorovaikutustaidoista, olet perehtynyt elinkeinoelämään ja koulutusalaan sekä kunnalliseen taloushallintaan, hae ihmeessä meille vakituiseksi ELINVOIMAJOHTAJAKSI. Katsomm...

Pello mukaan Voimaa vanhuuteen hankkeeseen ainoana kuntana Lapissa.

20.12.2018

Pellon poikkisektorinen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä aloittaa kolmivuotisen ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyön tammikuussa Ikäinstituutin mentorin tuella. Pello on yksi 18:sta Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuonna 2019 aloittavasta kunnasta. Tämänkertaiseen ohjelmahakuun tuli 45 hakemus...